AUDITORIA

Els nostres coneixements, acreditacions i experiència ens permeten ajudar-te amb qualsevol tipus d’auditoria a la que hagis de fer front.

AMIQ realitzarà una revisió objectiva i en profunditat de l’organització i els seus processos per confirmar que es compleixen els requisits normatius i els fixats per l’organització en matèria de qualitat i sectorials.

No solament auditem. Ajudem a la teva organització a dissenyar i implementar les solucions més adequades als problemes detectats, i en valorem l’eficàcia.

Has adaptat el teu sistema de qualitat i vols saber si superaràs l’auditoria externa?
Auditem la teva organització per tal que passis satisfactòriament el procés
Els teus proveïdors segueixen les normatives que els exigeixes?
Fem auditories d’alt nivell
Necessites auditar internament el teu sistema de forma imparcial i objectiva?
Som experts en revisar l’operativa de les empreses des de la visió de la millora contínua

Consulta els nostres àmbits de treball:

Packaging, Seguretat Alimentària, Qualitat i Medi Ambient, Producte Sanitari, Laboratoris

ANÀLISI GAP

L’anàlisi GAP permet fer un punt de situació en qualsevol moment respecte a un estàndard de referència.

 • Coneix la situació de partida abans d’iniciar un procés de certificació.
 • Objectiva la teva capacitat de superar satisfactòriament una auditoria externa.
 • Identifica els punts de millora, la seva criticitat i les alternatives de resolució.

AUDITORIA INTERNA

L’auditoria interna et proporciona una revisió objectiva i imparcial del compliment de les normes internes i externes que vol seguir la teva empresa.

 • Prepara l’organització per a superar el procés d’auditoria externa.
 • Identifica desviacions i les accions més adequades per a corregir-les.
 • Identifica les àrees de millora de l’empresa.

AUDITORIA DE SEGONA PART

Revisem de manera estandarditzada l’operativa de terceres empreses:

 • Proveïdors crítics per la qualitat dels productes o serveis que ofereixes.
 • Organitzacions que et planteges adquirir o contractar.

 

 

Contacta amb nosaltres per ajustar la solució a la teva necessitat

CERTIFICACIÓ

La Certificació demostra la teva credibilitat en el mercat: davant d’autoritats, clients, proveïdors i competidors.

AMIQ revisarà l’estat de la teva organització respecte a la certificació a obtenir i establirà un pla de treball personalitzat, adaptant-lo a les característiques de l’empresa, a la seva situació i al termini requerit. Complir els terminis de certificació és un requisit essencial d’Amiq per ajudar els nostres clients a assolir els seus objectius.

No només generem els documents requerits per les normes d’aplicació. Ens impliquem en l’acompliment dels requisits de les normes garantint una implantació eficaç i la millora dels processos de treball. En nivell i l’experiència dels nostres consultors ho fan possible.

Necessites disposar d’una certificació de qualitat reconeguda internacionalment?
Garantim al 100% que obtindràs la certificació requerida en el termini establert.
Necessites integrar una norma al teu Sistema de Gestió de la Qualitat actual?
Som especialistes en la gestió integral i optimitzada de Sistemes de Qualitat generals i sectorials.
Vols adaptar el teu Sistema de Gestió a les noves versions de les normes? Tens clars els canvis i com aplicar-los a la seva empresa?
Ho hem aconseguit amb èxit en tots els àmbits en el 100% dels nostres clients: packaging, qualitat, medi ambient, producte sanitari, etc.

Consulta els nostres àmbits de treball:

Packaging, Seguretat Alimentària, Qualitat i Medi Ambient, Producte Sanitari, Laboratoris

CERTIFICACIÓ DE SISTEMES DE GESTIÓ

La certificació millora la imatge de la teva empresa i t’obre les portes a mercats fins ara inaccessibles.

 • Disposa d’ajuda especialitzada i d’alt nivell en el procés de certificació d’inici a fi.
 • Aconsegueix una certificació de qualitat de màxim reconeixement.

INTEGRACIÓ DE SISTEMES

La integració de sistemes et permet gestionar diferents certificacions amb un únic sistema de gestió.

 • Optimitza els processos integrant tots els sistemes de gestió en un.
 • Redueix els costos de certificació i de gestió.
 • Fes el sistema fàcilment ampliable.

ADAPTACIÓ NORMATIVA

Adaptar-se als nous requeriments normatius és clau per mantenir les certificacions.

 • Donem suport en l’adaptació del Sistema de Gestió a les noves versions de les normes.
 • Amiq t’ajuda en la transició de la certificació OHSAS cap a la ISO 45001.
 • Actualitza les normes ISO 13485 i 17025 a les noves versions.

Contacta amb nosaltres per ajustar la solució a la teva necessitat

CONSULTORIA

L’essència d’AMIQ es tradueix en la voluntat de facilitar als nostres clients el recolzament necessari per garantir l’èxit del seu projecte empresarial.

AMIQ et dóna suport a nivell organitzatiu amb la finalitat d’optimitzar els processos interns, augmentar la rendibilitat, reduir costos directes i tenir un major coneixement i control dels processos.

El nostre nivell de coneixements i especialització ens permet ajudar la teva organització a l’actualització i interpretació dels requisits normatius tant tècnics com de qualitat i a mantenir i millorar de forma contínua el sistema de gestió de la qualitat implantat.

Necessites suport per a mantenir el Sistema de Gestió de la Qualitat al corrent?
Som la teva àrea de Qualitat.
Has decidit exportar els teus productes sanitaris o alimentaris?
Et donem suport en mantenir-te al corrent dels requeriments normatius que et són d’aplicació.
Estàs creixent de manera desorganitzada i necessites ajuda?
T’ajudem a optimitzar i millorar els teus processos

Consulta els nostres àmbits de treball:

Packaging, Seguretat Alimentària, Qualitat i Medi Ambient, Producte Sanitari, Laboratoris

SUPORT A LA GESTIÓ

Mantenir el sistema de gestió al corrent és clau per aprofitar els beneficis que reporta una certificació de qualitat.

 • Enfoquem el manteniment del sistema a la millora de l’organització.
 • T’ajudem a identificar àrees de millora estratègiques.
 • Et donem suport a resoldre els problemes que s’identifiquen.

REQUISITS LEGALS

Mantenir-se al dia de les novetats normatives és clau per garantir la legalitat dels productes i serveis que ofereixes.

 • Revisem de manera sistemàtica els requisits legals que apliquen al teu sector.
 • Et donem suport a la interpretació i implementació dels requisits normatius.

OPTIMITZACIÓ DE PROCESSOS

Tant si requereixes de certificació com si no, l’organització és clau per a l’èxit de qualsevol projecte empresarial.

 • Et donem suport per a millorar en eficàcia i rendibilitat.
 • T’ajudem a definir els indicadors més adequats per a controlar el desenvolupament dels processos.
 • Analitzem els resultats i proposem millores.

Contacta amb nosaltres per ajustar la solució a la teva necessitat

FORMACIÓ

La implicació i capacitació del personal és clau per al bon funcionament de qualsevol organització i sistema de gestió.

Des d’AMIQ formem el personal de l’organització per assegurar que tothom treballa d’acord amb els protocols establerts i que coneixen les normatives i requisits tècnics que els són d’aplicació.

A través dels Focus Group fomentem la participació del personal de l’organització en la identificació i implementació de millores en els processos.

Necessites conscienciar els teus treballadors en la importància de complir amb les sistemàtiques de treball implantades?
Et prepararem un curs a mida.
El teu personal està al corrent de les normes que són d’aplicació per al treball que realitza?
Fem formació i capacitem el personal clau.
Vols implicar el personal de l’empresa en la millora dels processos?
Organitzem i liderem grups de treball en els que tothom hi té veu i pot aportar propostes de millora.

Consulta els nostres àmbits de treball:

Packaging, Seguretat Alimentària, Qualitat i Medi Ambient, Producte Sanitari, Laboratoris

FORMACIÓ EN EL SISTEMA INTERN

La implicació del personal de l’empresa en el funcionament del sistema de gestió implantat és clau perquè l’organització assoleixi els seus objectius.

 • Des d’Amiq formem el personal i l’impliquem en el bon funcionament.
 • Formant el personal assegurem la fluïdesa dels processos d’implantació.

FORMACIÓ ESPECÍFICA

Som especialistes en els àmbits que treballem. Això ens permet transmetre els coneixements tècnics al personal de la teva organització.

 • Mantenim actualitzat el personal respecte a la normativa tècnica vigent i la legislació sectorial aplicable.
 • Us informem ràpidament dels canvis normatius.

FOCUS GROUP

La participació del personal és clau per aconseguir la seva implicació en el projecte.

 • Organitzem i liderem sessions de treball en grups reduïts per identificar àrees de millora
 • Donem veu al personal de l’organització per trobar la forma òptima de treballar.

Contacta amb nosaltres per ajustar la solució a la teva necessitat